privind acordarea unui sprijin material sub formă de tichete sociale emise pe suport electronic, unor categorii de persoane vulnerabile, pentru achiziţionarea de produse alimentare şi/sau pentru asigurarea de mese calde