COMUNICAT PRIVIND ÎNSCRIEREA COPIILOR LA CREȘĂ PENTRU ANUL ȘCOLAR 2021-2022

Având în vedere prevederile art. 18 alin. (1) din Regulamentul de organizare și funcționare al Creșei din cadrul Direcției de Asistență Socială Sighișoara, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Sighișoara nr. 91/29.05.2019, vă comunicăm că înscrierea copiilor la Creșă pentru anul școlar 2021-2022 se face în perioada 01.06.2021 – 30.06.2021, la sediul Creșei, din Sighișoara, str.…

A N U N Ţ privind acordarea ajutoarelor pentru gaze naturale, energie termică furnizată în sistem centralizat, energie electrică și combustibili solizi sau petrolieri, pentru perioada sezonului rece noiembrie 2020 – martie 2021

A N U N Ţ privind acordarea ajutoarelor pentru gaze naturale, energie termică furnizată în sistem centralizat, energie electrică și combustibili solizi sau petrolieri, pentru perioada sezonului rece noiembrie 2020 – martie 2021 Începând cu data de 24 septembrie 2020, consumatorii vulnerabili/persoanele cu venituri reduse care utilizează pentru încălzirea locuinței gaze naturale / energie termică…

COMUNICAT !!! Începând cu data de 1 iulie 2020, se redeschide Creșa din cadrul Direcției de Asistență Socială Sighișoara, pe perioada vacanței de vară 2020. În vederea respectării măsurilor impuse prin Ordinul ministrulului sănătății, ministrului educației și cercetării și ministrului muncii și protecției sociale nr. 1.076/4.518/3.936/2020 privind stabilirea măsurilor necesare în vederea redeschiderii creșelor, grădinițelor, afterschool-urilor pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu SARS-CoV-2, activitatea Creșei din cadrul Direcției de Asistență Socială Sighișoara, se va desfășura cu un număr de maxim 15 copii, dintre cei admiși pentru a frecventa creșa în anul școlar 2019 – 2020. Programul de funcționare al Creșei din cadrul Direcției de Asistență Socială Sighișoara, pe perioada vacanței de vară 2020, este de luni până vineri între orele 8,00 – 16,00. Admiterea copiilor pentru a frecventa creșa pe perioada vacanței de vară 2020 s-a făcut în ordinea depunerii cererilor, în limita celor 15 locuri disponibile, și au fost admiși cu prioritate copiii ai căror părinți/reprezentanți legali sunt încadrați în muncă și a căror prezență zilnică la locul de muncă este necesară Pentru a frecventa creșa pe perioada vacanței de vară 2020, părinții/reprezenții legali ai copiilor au depus la Direcția de Asistență Socială Sighișoara, în perioada 26.06.2020 – 30.06.2020 (ora 12,00), o cerere – declarație pe propria răspundere. Au fost depuse un număr de 15 cereri, astfel că, având în vedere numărul de locuri disponibile în creșă, toate cererile au fost soluționate favorabil. Prin Dispoziția Directorului executiv al Direcției de Asistență Socială Sighișoara nr. 137/30.06.2020, a fost aprobată Lista cu copiii admiși pentru a frecventa Creșa din cadrul Direcției de Asistență Socială Sighișoara, pe perioada vacanței de vară 2020. Lista cuprinzând cererile depuse și modul de soluționare a acestora este anexată prezentului anunț și este afișată la sediul Creșei, din Sighișoara, str. Plopilor, nr. 19.

Se redeschide Creșa din cadrul Direcției de Asistență Socială Sighișoara. Începând cu data de 1 iulie 2020, copiii înscriși să frecventeze Creșa din cadrul Direcției de Asistență Socială Sighișoara în anul școlar 2019 – 2020, vor putea beneficia din nou de serviciile de îngrijire, supraveghere și educație oferite de această unitate, pe perioada vacanței de vară 2020. În vederea respectării măsurilor necesare pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu SARS-CoV-2, stabilite prin Ordinul ministrulului sănătății, ministrului educației și cercetării și ministrului muncii și protecției sociale nr. 1.076/4.518/3.936/2020, activitatea Creșei din cadrul Direcției de Asistență Socială Sighișoara se va desfășura cu un număr de maxim 15 copii. Părinții/reprezenții legali ai copiilor vor depune la sediul Direcției de Asistență Socială Sighișoara sau la adresa de e-mail:das@sighisoara.org.ro o cerere – declarație pe propria răspundere, conform modelului atașat. Admiterea copiilor pentru a frecventa creșa pe perioada vacanței de vară 2020 se face în ordinea depunerii cererilor, în limita celor 15 locuri disponibile, și vor fi admiși cu prioritate copiii ai căror părinți/reprezentanți legali sunt încadrați în muncă și a căror prezență zilnică la locul de muncă este necesară.