Se redeschide Creșa din cadrul Direcției de Asistență Socială Sighișoara. Începând cu data de 1 iulie 2020, copiii înscriși să frecventeze Creșa din cadrul Direcției de Asistență Socială Sighișoara în anul școlar 2019 – 2020, vor putea beneficia din nou de serviciile de îngrijire, supraveghere și educație oferite de această unitate, pe perioada vacanței de vară 2020. În vederea respectării măsurilor necesare pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu SARS-CoV-2, stabilite prin Ordinul ministrulului sănătății, ministrului educației și cercetării și ministrului muncii și protecției sociale nr. 1.076/4.518/3.936/2020, activitatea Creșei din cadrul Direcției de Asistență Socială Sighișoara se va desfășura cu un număr de maxim 15 copii. Părinții/reprezenții legali ai copiilor vor depune la sediul Direcției de Asistență Socială Sighișoara sau la adresa de e-mail:das@sighisoara.org.ro o cerere – declarație pe propria răspundere, conform modelului atașat. Admiterea copiilor pentru a frecventa creșa pe perioada vacanței de vară 2020 se face în ordinea depunerii cererilor, în limita celor 15 locuri disponibile, și vor fi admiși cu prioritate copiii ai căror părinți/reprezentanți legali sunt încadrați în muncă și a căror prezență zilnică la locul de muncă este necesară.