Rezultatul selectiei dosarelor de înscriere la concursul de recrutare de personal în data de 17.07.2023, pentru ocuparea posturilor înființate în afara organigramei Direcției de Asistență Socială Sighișoara, pe perioadă determinată, în cadrul Centrului de Îngrijire și Ocrotire a Sănătății” ÎMPREUNĂ”

Rezultatul selectiei dosarelor de inscriere la concursul de recrutare de personal in data de 17.07.2023 in cadrul Centrului de Îngrijire și Ocrotire a Sănătății” ÎMPREUNĂ”

ANUNȚ

PRIVIND RECRUTAREA DE PERSONAL, ÎN DATA DE 17.07.2023, PENTRU OCUPAREA POSTURILOR ÎNFIINȚATE ÎN AFARA ORGANIGRAMEI DIRECȚIEI DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ SIGHIȘOARA, PE PERIOADĂ DETERMINATĂ, ÎN CADRUL CENTRULUI DE ÎNGRIJIRE ȘI OCROTIRE A SĂNĂTĂȚII “ÎMPREUNĂ”

ANUNȚ

privind acordarea sumelor forfetare potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 15/2022 privind acordarea de sprijin şi asistenţă umanitară de către statul român cetăţenilor străini sau apatrizilor aflaţi în situaţii deosebite, proveniţi din zona conflictului armat din Ucraina

A N U N Ț

privind acordarea de sprijin material pe bază de tichete sociale pe suport electronic pentru nou-născuţi, în caz de precaritate materială de bază constând în lipsa produselor pentru îngrijirea nou-născutului

    A N U N Ț

privind acordarea unui sprijin material sub formă de tichete sociale emise pe suport electronic, unor categorii de persoane vulnerabile, pentru achiziţionarea de produse alimentare şi/sau pentru asigurarea de mese calde